6 - 7 Novembre. 2020. Sitges.

Explore. Connect. Change.
#sitgesnext2020

Sitges Next és el festival dedicat a impulsar la innovació en comunicació de marques, agències, start-ups i creadors tecnològics.

Dos dies per establir noves connexions, nodrir-nos i inspirar-nos, amb la finalitat de contribuir de forma rellevant a la transformació en la manera com ens comunicarem en els propers anys.

Organització:

Consell assessor:

Organismes col·laboradors

Empreses col·laboradores

Amb el suport de: