Interactivity: a dialog between human and the digital system

Home / / Interactivity: a dialog between human and the digital system

4 - 5 Maig. 2018. Sitges.

Explore. Connect. Change.
#sitgesnext2018

Klaus Obermaier

Viena, Barcelona, Venecia

Klaus Obermaier
Klaus ObermaierMedia-artist, director, coreògraf i compositor

Des de l’inici dels anys 90 Klaus Obermaier -artista, director, coreògraf i compositor- explora i treballa amb tecnologies interactives a instal·lacions i performances.

Per Obermaier la interactivitat “és més que un repte tecnològic, es tracta de dotar de sentit provocant un diàleg, una comunicació entre allò humà i allò digital.” En el seu treball això succeeix molt sovint en forma de conversa no verbal, com a estímul emocional entre cos i ment. Les seves creacions i inter-media performances són exhibides en festivals i teatres de tot el món, l’últim d’ells KIKK International Festival of Digital and Creative Cultures, a Bèlgica el novembre de 2016.

NEXT_PERFILES_FOTO-45NEXT_PERFILES_FOTO-48