Bases Talent Jove

Home / Bases Talent Jove

26 - 27 Novembre. 2020. Sitges.

Explore. Connect. Change.
#sitgesnext2020 #PremisImpacte

Bases concurs Talent Jove

Bases reguladores per al desenvolupament del Concurs Talent Jove en el marc del Festival Sitges Next 2020 per al descobriment de talent jove en l’àmbit de la comunicació.

1. Introducció

L’Ajuntament de Sitges, des de l’Àrea de Promoció Econòmica i el seu Centre d’Iniciatives Econòmiques Nivell10, en col·laboració amb el Festival Sitges Next, organitza una activitat dirigida a la cerca i desenvolupament de nou talent en el sector de la comunicació, el “Concurs Talent Jove Next 2020”. L’objectiu és el descobriment del jove talent creatiu i la seva promoció professional.

El concurs consisteix en la elaboració d’una campanya concreta de comunicació vinculada a Sitges.

Prèviament al concurs els participants rebran una formació especialitzada per part de diferents experts en la matèria amb la finalitat de poder orientar millor la campanya de comunicació proposada al concurs.

Els guanyadors del concurs presentaran els seus treballs en un acte, presencial o virtual en funció de les mesures COVID-19 vigents, al que assistiran tots els concursants i experts en comunicació vinculats al Festival Sitges Next, durant el transcurs del qual també se’ls lliuraran els premis.

Els projectes guanyadors tindran difusió a través de la web municipal i la web del Festival Sitges Next.

2. Objecte de l’actuació

El Concurs Talent Jove té com a objectiu el descobriment i potenciació de talent jove en l’àmbit de la comunicació.

Es tracta d’un concurs de projectes vinculats al desenvolupament d’una campanya de comunicació relacionada amb Sitges i serà la mateixa campanya a desenvolupar per tots els inscrits al concurs.

L’Ajuntament de Sitges conjuntament amb l’equip organitzador del Festival Sitges Next, presentaran un brífing als participants, consistent en l’elaboració conceptual i presentació d’una campanya de promoció de Sitges com a eix principal. El brífing es lliurarà a tots els participants el mateix dia, i es detallaran les tasques i els objectius a assolir en la campanya de comunicació a desenvolupar.

El concurs preveu cinc categories de participació: disseny, digital, pel·lícula, estratègia i relacions públiques. Cada participant podrà escollir en quina de les cinc categories participa.

Prèviament al concurs es desenvoluparà una formació especialitzada en l’àmbit de la comunicació, que consta de cinc sessions i serà impartida per reconeguts experts del sector publicitari. Aquesta formació és obligatòria per a poder optar als premis Talent Jove Next 2020 i s’impartirà en format virtual.

3. Categories de participació

S’han previst cinc categories de participació:

 • Disseny: Creació d’un logotip i d’una identitat de marca
 • Digital: Disseny i creació d’una campanya digital per a les plataformes: Facebook, Twitter i Instagram
 • Pel·lícula: Filmar i editar un reportatge de 60 segons. En el format i càmera que el participant consideri més adient.
 • Estratègia: Conceptualització d’un producte o servei que serveixi per assolir els objectius del brífing
 • Relacions públiques: Creació d’una innovadora campanya de relacions públiques.

Els participants podran seleccionar en quina de les cinc categories volen participar.

4. Funcionament

Els participants tindran quinze dies, a partir de l’inici del curs, per a desenvolupar les seves propostes en resposta als requeriments del brífing.

Les propostes es presentaran a l’espai disposat al lloc web del Festival Sitges Next i la data límit per pujar la seva proposta es notificarà el primer dia de curs.

El jurat avaluarà els projectes presentats i seleccionarà els guanyadors que presentaran les seves propostes durant l’acte de cloenda de l’activitat.

El resultat de la selecció dels projectes guanyadors serà publicat a la web del Festival Sitges Next i a la web de l’Ajuntament.

Tots els treballs presentats passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sitges, així com els seus drets de publicació, reproducció i/o edició, sense cap limitació temporal. Els seus autors/es autoritzaran expressament a l’Ajuntament de Sitges a reproduir-la en qualsevol mitjà i material. Els/les autors/es de la campanya renuncien expressament als seus drets d’autor en benefici de l’Ajuntament.

Els participants presentaran les propostes seguint les instruccions següents:

 •  Presentaran una única proposta en un únic document de word, pdf o power point amb les indicacions que considerin més adients per explicar la seva proposta amb una extensió no superior a 5 pàgines en word i 10 per a power point.
 • Si la presentació es fa en format de vídeo, ha de tenir les característiques següents: mpeg-4 i < 100Mb

5. Reconeixements i premis

Tots els participants rebran un certificat acreditatiu per la seva participació en l’activitat.

Els finalistes del concurs tindran a més la difusió dels seus treballs a través dels mitjans de comunicació del Festival Sitges Next i de l’Ajuntament de Sitges.

El guanyador del primer premi obtindrà una estada per a dues persones amb pensió complerta a l’Hotel Dolce de Sitges.

Els guanyadors del segon i tercer premi obtindran una estada per a dues persones en règim d’allotjament i esmorzar a l’Hotel Me Terramar de Sitges.

Les estades es podran realitzar en les dates i condicions establertes pels establiments hotelers en funció de les mesures Covid-19 vigents.

6. Inscripció i documentació a presentar.

Els participants s’han d’inscriure on-line omplint el formulari d’inscripció que serà habilitat a la pàgina web del festival, www.sitgesnext.com.

La inscripció és gratuïta, tant per al curs de formació com per al concurs.

Els participants hauran de presentar un únic document en format PDF que inclogui el Curriculum vitae amb les seves dades personals.

Amb la presentació de la sol·licitud, els/les participants donen el seu consentiment de les dades de caràcter personal que són necessàries per participar a la formació d’acord amb la normativa vigent.

7. Requisits dels participants

 • Professionals de l’àmbit de la publicitat, disseny gràfic, relacions públiques, digital i audiovisuals, graduats i/o amb alguna acreditació acadèmica relativa a les matèries relacionades.
 • Tots els participants han de ser majors de 18 anys i menors de 30 anys.
 • La participació és individual.
 • No hi ha limitació en el nombre de places per participar en aquest concurs.

8. Equip de valoració

Estarà format pels representants dels diferents departaments que organitzen el curs i pels experts de la formació. Presidirà el tribunal el Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sitges.

 • Representants de l’Ajuntament de Sitges:
  • Regidor de Promoció Econòmica
  • Cap del Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sitges
  • Tècnic/a de Promoció econòmica
  • Cap del Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Sitges
 •  Representació del Festival Sitges Next:
  • Director del Festival Next
 • Professors del curs:
  • Professor de disseny gràfic
  • Professor especialitzat en digital
  • Professor d’audiovisuals
  • Professor d’estratègia i màrqueting
  • Professor de relacions públiques

L’Equip de valoració acreditarà l’assistència dels participants i les valoracions dels treballs presentats, que es publicaran a les webs del Festival Sitges Next i de l’Ajuntament de Sitges.valoració acreditarà l’assistència del participants i les valoracions dels treballs

9. Criteris de valoració

Concepte Puntuació
Originalitat i notorietat de la proposta 50 punts
Proposta realista i viable en temps i estimació econòmica 25 punts
Adequació al brífing 15 punts
Formació acadèmica del/s participant/s 10 punts

10. Altres determinacions

L’Ajuntament de Sitges, podrà introduir, si s’escau, les modificacions que estimi convenients per al bon funcionament d’aquesta convocatòria, i resoldrà totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.

Per qualsevol informació addicional es pot contactar amb el Centre d’Iniciatives Econòmiques Nivell 10 per correu electrònic, serveisempresa@sitges.cat o trucant al telèfon: 93 894 4061.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes Bases.