10 - 11 Novembre. 2022. Sitges.

Explore. Connect. Change.
#sitgesnext2022

Fotos

títol de crèdits

Per Mau Morgó

crèdits

Director general
Xavier Duran

Coordinador
Santi Terraza

Curadors i directors d’art
Héctor Ayuso
Christian Molina

Cap de premsa
Alba Laguna