11 - 12 Novembre. 2021. Sitges.

Explore. Connect. Change.
#sitgesnext2021

Fotos

títol de crèdits

Per Mau Morgó

crèdits

Director general
Xavier Duran

Coordinador
Santi Terraza

Curadors i directors d’art
Héctor Ayuso
Christian Molina

Cap de premsa
Alba Laguna